Vår uppdragsgivares tillvaratar miljöintressena i samhällsplaneringen, samordnar miljöprogram och driver arbete för hållbar utveckling i sitt upptagningsområde. De skapar ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt samhälle och här kan du som interimschef vara med och påverka!

 

Enhetschef INTERIM - inom Miljö- och hälsoskyddRegion/område:
Skåne
Omfattning: Interimsuppdrag, 75-100%
Tillträde: Omgående


Om rollen
Vår uppdragsgivare är en viktig aktör inom offentlig sektor i Skåne. För deras räkning kan vi erbjuda ett spännande interimsuppdrag som enhetschef inom miljö- och hälsoskydd.

Uppdragsgivaren ansvarar bland annat för tillsyn enligt miljöbalken. Tillsynen omfattar exempelvis bostäder, skolor, industrier och förorenad mark. I uppdragsgivarens uppgifter ingår handläggning av tillståndsansökningar och anmälningsärenden samt besvarande av remisser till exempel i samband med förändring av miljölagstiftning. Till enheten för Förorenad Mark söker vi nu en chef som på interimsbasis kan ta sig an att leda enheten.

Som enhetschef för enheten Förorenad Mark har du ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Enheten består av ca 10-12 medarbetare. Du skapar utveckling genom delaktighet och dialog med medarbetarna och tar därefter tydliga beslut.

Du förväntas ha ett närvarande ledarskap och med ett stort engagemang bidrar du till ett gott arbetsklimat och utvecklar enhetens arbete.

Du leder målarbetet på enheten och ger förutsättningar för medarbetarnas delaktighet, i nära samråd med avdelningschef och andra kolleger. Du kommunicerar målarbetet enkelt och tydligt. Du skapar förutsättningar för lärande och utveckling.

Du bidrar till en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. Du ser samarbetet med andra intressenter, externt och internt, som en självklarhet.


Vem är du?
För denna roll som interimschef söker vi en erfaren ledare. Vi söker dig som har goda ledaregenskaper med ett coachande förhållningssätt. Du har lätt för att motivera och engagera medarbetare. Du skapar tydlighet och har mycket god förmåga att på kort tid ta till dig, förstå och sätta dig in i medarbetarnas vardag och arbetsuppgifter.

Vidare har du god organisations- och samarbetsförmåga och är resultatinriktad. Som person har du en vilja att styra och leda och har idéer och tankar om hur verksamheten kan utvecklas. Du ser det systematiska arbetsmiljöarbetet som en naturlig del i ett gott ledarskap och förstår vikten av att hålla arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal, lönesamtal och månadsvisa avstämningar för att verksamheten ska nå målen.

Du har en strategisk förmåga till helhetssyn och är strukturerad som person. Du har lätt för att skapa kontakter och underhålla relationer i yrkesmässiga sammanhang såväl internt som externt.

Du har högskoleexamen med inriktning mot t ex, samhällsvetenskap, teknik, miljö eller naturvetenskap, eller motsvarande utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som uppdragsgivaren bedömer likvärdig.

Vi tror att du har erfarenhet av att arbeta med myndighetsutövning och har förståelse för tillsynsarbete enligt miljöbalken.

Har du arbetat som miljöinspektör eller motsvarande ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att verkat i en politiskt styrd organisation.

Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift.


Ansökan och mer information
För tillsättning av denna interimsroll samarbetar uppdragsgivaren med Compass. Du anmäler intressen för rollen och ansöker via länken och vi hanterar ansökningarna skyndsamt och löpande.

För mer information är du varmt välkommen att kontakta Compass ansvariga konsulter Hans Jansson på 073-461 36 03 eller Henrik Höjman 072-207 53 65.

Vi ser fram emot din ansökan redan idag!