Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vi företräder och driver våra medlemmars intressen i nationella och internationella sammanhang.

VA-branschen är under starkt förändringstryck och står inför den största strukturomvandlingen sedan 70-talet. Klimatförändring, urbanisering och regleringar ställer nya krav. VA-organisationernas roll i samhällsplaneringen utvecklas samtidigt som våra anläggningar behöver uppgraderas. Vi vill säkra vår långsiktiga förmåga att agera både nationellt och på EU-nivå.

 

Expert - Vatten, Miljö och Samhällsutveckling

Brinner du för hållbarhetsfrågor, älskar kranvatten och drömmer om en roll som rör sig i gränslandet mellan miljö, teknik och samhällsutveckling?

Rollen som Expert inom vatten, miljö och samhällsutveckling
Vill du påverka miljösveriges framtid och VA-Sverige specifikt? På Svenskt Vatten kommer du verka i en dynamisk miljö där du får stort utrymme och ansvar för våra nationella myndighets- och departementskontakter. Detta kombineras med nära kontakter med våra medlemmar, vilket innebär att du påverkar i en nationell/internationell kontext men med lokalt fotfäste, våra medlemmar.

Ditt arbetsfält och sammanhang
Du utgör en central aktör i Svenskt Vattens kontakter med departement och myndigheter som arbetar med miljöfrågor och samhällsplanering. Det innebär nära relationer med offentliga institutioner där du företräder våra medlemmar genom kunskap, förtroende och god förståelse för nationella beslutsprocesser inom miljöområdet.

Du kommer att representera Svenskt Vatten och dess medlemmar i flera olika sammanhang, exempelvis som expert i statliga utredningar men också på andra sätt bistå kring och påverka utformning av regler, vägledningar och riktlinjer framtagna av myndigheter med ansvar för miljö- och vattenfrågor.

Du påverkar och utvecklar de olika styrmedel som inverkar på Sveriges och våra medlemmars förmåga att leverera långsiktigt hållbara vattentjänster och samhällsnytta. Du kommer även ha löpande kontakter och bygga upp nätverk med andra intresseorganisationer som vi verkar tillsammans med.

Kontakt och förståelse för våra medlemmars utmaningar och behov är centralt. Du både driver, utvecklar och medverkar i olika former av medlemsnätverk. I detta kommer du ha stora möjligheter att etablera och utveckla de strukturer och samarbeten som branschen behöver. Du skapar förutsättningar för våra medlemmars utveckling, vattnet och miljön genom ett aktivt påverkansarbete på nationell nivå

Vem är du?
Har du kanske lång erfarenhet från myndighetsarbete eller nationellt arbete och vill ta steget att nyttja dina färdigheter på ett nytt sätt i en dynamisk miljö?

Vi söker en erfaren person med genuint hållbarhetsintresse. Vi tror du har mycket god insyn i hur det offentliga Sverige styrs via sina myndigheter och departement och dess beslutsprocesser. Kanske har du erfarenhet från miljö- och vattenfrågor på policynivå. Vi tror att du arbetat på en central myndighet, departement eller på annat sätt arbetat med miljöfrågor på policynivå. Möjligen har du en naturvetenskaplig bakgrund inom relevant sakområde (vatten, miljö eller liknande) men har genom erfarenhet fördjupade kunskaper om myndighetsvärlden och departement. Vi ser gärna att du har befintliga nätverk som du kan utveckla ytterligare i VA-branschens kontext. På Svenskt Vatten får du utrymme att använda och fortsatt utveckla befintlig kunskap och kontakter på ett nytt sätt och därigenom bidra i både politik och myndighetsutveckling.

Som person är du nyfiken, modig och strukturerad. Du är en social person med god analytisk och kommunikativ förmåga. Du kombinerar detta med stort samhällsintresse samt nyfikenhet på naturvetenskapliga och miljötekniska utmaningar. Du gillar att verka i gränslandet hållbarhet, samhällsutveckling och teknik. Vi ser framför oss en omvärldsorienterad och empatisk person med en klurig strategisk förmåga och som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm. Läs gärna mer om oss på http://www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.