SWEDO (tidigare Qandil) är en ideell, icke-statlig, icke-politisk och icke-religiös svensk humanitär hjälporganisation som grundades 1991 i Stockholm. Från att initialt ha fokuserat på att öka medvetenheten om situationen i Kurdistanregionen i Irak utvidgades SWEDOs verksamhet gradvis till att tillhandahålla humanitärt bistånd i andra delar av regionen. SWEDO finansieras i dag främst av olika FN-organ och genom sitt breda utbud av humanitära aktiviteter och biståndsprojekt i regionen senaste åren har SWEDO nu vuxit till att bli en av de största genomförandeorganisationerna för FN: s flyktingorgan (UNHCR). SWEDO har sitt huvudkontor i Stockholm där styrelsen har sitt säte. Den operativa verksamheten har kontor i Erbil och Amman och sysselsätter i dagsläget mer än 500 heltidsanställda. Läs mer om SWEDO http://swedoaid.org/

 

Generalsekreterare

SWEDOs nästa generalsekreterare är en engagerad visionär med stark vilja att vidareutveckla organisationens biståndsarbete i Mellanöstern.

Arbetsuppgifter och ansvar
Som generalsekreterare ska du utifrån styrelsens riktlinjer ta det övergripande ansvaret för att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten. En viktig del i arbetet som generalsekreterare är att vara SWEDOs talesperson och ansikte utåt, att verka för att hitta nya givare samt bedriva lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare på nationell nivå, inom EU och resten av världen. Utöver det består tjänsten av att stärka det strategiska arbetet och fortsätta driva den utvecklingsresa som redan har påbörjats. Generalsekreteraren har även fullt budgetansvar för verksamheten.

Generalsekreteraren rapporterar direkt till SWEDOs styrelse med dess ordförande som närmaste chef. Den operativa verksamheten leds av Country Directors som rapporterar till generalsekreteraren. Tjänsten är placerad i Stockholm, i rollen ingår även en del resor till de länder där SWEDO är verksamt för att stötta den operativa verksamheten på plats.

I rollen som generalsekreterare förväntas det att du har stabilt och tydligt ledarskap och arbeta för trygghet i finansieringen, samförstånd i organisationen och långsiktiga samarbeten med våra samarbetspartners.

Framgent planerar SWEDO att etablera sig på fler platser i regionen och en del av din tjänst kommer att bestå av att leda detta arbete.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av liknande roller från någon NGO, ideell sektor och biståndsarbete där du haft strategiskt ansvar och budgetansvar. Du är analytisk och djupt engagerad i frågor som rör bistånds- och hjälparbete. Det är meriterande men inte ett krav att ha tidigare jobbat i Mellanöstern. Arbetet präglas av nära samarbeten med både ideella aktörer och näringslivet, därav är erfarenheter av framgångsrikt arbete med affärsmässiga relationer, lobbying arbete, marknadsföring och finansiering samt budgeting är en viktig merit. Du har svenska som modersmål och du har mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar SWEDO tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken nedan och vi hanterar ansökningarna löpande så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070 377 06 20 eller Hans Jansson på 073 461 36 03.