Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt 112 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun. Vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. I Flemingsberg finns inte mindre än fem akademiska lärosäten. Som ledare i kommunens ledningsgrupp är du tillsammans med kommunens 6 700 engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på http://www.huddinge.se

 

Utbildningsdirektör

Det här är en möjlighet för dig som vill leda och utveckla barn- och utbildningsverksamheten i Stockholms läns näst största kommun!Din roll
Vi söker en utbildningsdirektör som kan blicka framåt för att utveckla barnomsorgen och utbildningen inom grundskolan. En ledare som vill verka för att Huddinge ska ha pedagogisk verksamhet i världsklass.

Utbildningsdirektören har det övergripande ansvaret för barn- och utbildningsförvaltningen, vilken består av förskolor, grundskolor, särskolor och stödfunktioner. Det är kommunens största förvaltning med ca 3000 medarbetare.

Utbildningsdirektören rapporterar till kommundirektören samt ingår i kommunens ledningsgrupp. Direktören rapporterar även till förskolenämnden och grundskolenämnden och hjälper politiken med underlag och kunskap om verksamheterna. Till dig rapporterar din förvaltningsledning bestående av verksamhetschefer och egna resurser ansvariga för stödfunktioner som ekonomi, HR, kvalitet och kommunikation.

I utbildningsdirektörens roll ingår att leda och utveckla verksamheten på ett effektivt sätt med god kvalitet. I uppdraget ingår också att interagera med externa utförare intresserade av att starta och driva pedagogisk verksamhet. Huddinges stora utveckling och befolkningstillväxt innebär att vi behöver ökad kapacitet i egen regi i kombination med att externa utförare etablerar sig. Utvecklingsarbete bland annat inom digitalisering i förvaltningens verksamheter är en annan viktig uppgift som du leder, liksom arbetet kring verksamheterna som attraktiv arbetsgivare.

Huddinge kommun är Stockholms läns näst största kommun och i rollen ingår därför att främja samarbete med andra aktörer i länet och ta ett omvärldsbevakande perspektiv.

Ledarskapet i Huddinge kommun präglas av förmåga att omsätta beslutade politiska mål till god verksamhet med fokus på kommuninvånarna. Utbildningsdirektören skapar på ett tydligt och engagerande sätt förståelse för uppdraget, klargör och kommunicerar mål och åtaganden samt skapar och upprätthåller välfungerande arbetsprocesser. Budgetarbete och ansvar för ekonomi är en viktig del i rollen.

Förmågan att kommunicera på ett bra sätt är viktigt i uppdraget sett till dialog, processer, beslut och förankring. Utbildningsdirektören kommunicerar på ett öppet och förtroendeingivande sätt.


Vi söker
För att bli framgångsrik i rollen har du erfarenhet av att utveckla pedagogisk verksamhet till största nytta för både barn, elever och medarbetare på en högre chefsnivå. Du har också erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation.

Du har erfarenhet av en roll där du, bland annat genom digitalisering, utvecklat verksamhet, kvalitet och säkerställt en ekonomi i balans. Du har ett uppskattat ledarskap och erfarenhet av att såväl strategiska som operativa frågeställningar. I ditt ledarskap tydliggör du mål och förväntningar och strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare.

Du har ett gediget samhällsintresse och är redo att visa ett stort engagemang för våra barn, elever, invånare, besökare och företagare. Akademisk utbildning är ett krav. Som person tycker du om att möta människor, är kommunikativ, öppen och intresserad. Du drivs av utmaningar och är resultatorienterad. Du arbetar för att implementera Huddinges kärnvärden om mod, driv, mångfald och omtänksamhet i hela organisationen.


Mer information och ansökan
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult Bo Bengtsson på Compass, 070-971 35 50 alt. bo.bengtsson@compass.se
Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 25/8 2020.