Finanspolitiska rådet är en myndighet som bildades den 1 augusti 2007. Rådet består av sex ledamöter och bistås av ett kansli med fem anställda. Rådets uppgift är att göra en oberoende granskning av regeringens finanspolitik. Rådet ska följa upp hur finanspolitiken förhåller sig till sina grundläggande mål om långsiktigt hållbara offentliga finanser, överskottsmålet och utgiftstaket samt till konjunkturutvecklingen. Rådet ska även bedöma om utvecklingen ligger i linje med långsiktigt uthållig tillväxt och långsiktigt hållbar sysselsättning. I uppdraget ingår även att analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort och lång sikt. Det är också rådets uppgift att granska tydligheten i de ekonomiska propositionerna samt kvaliteten i de underlag som regeringen baserar sina bedömningar på. Slutligen ska rådet verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om den ekonomiska politiken. I maj varje år publiceras rapporten Svensk Finanspolitik. Läs gärna mer på http://www.finanspolitiskaradet.se

 

Forskningsassistent

Det här är en utmärkt möjlighet för dig som vill göra karriär som nationalekonom!Dina arbetsuppgifter
Som Forskningsassistent på finanspolitiska rådets kansli rapporterar du till kanslichefen och blir en del av en kvalificerad grupp forskare och analytiker med finanspolitik som specialitet. Kansliets centrala uppgift är att bistå rådet med att skriva rådets årliga rapport Svensk Finanspolitik, med avancerat ekonomiskt analysarbete baserat på etablerad teori och gedigen empiri. Andra sammanhang där analyser och kommentarer kan bli aktuellt är i samband med t.ex. remissrundor, konferenser och internationella samarbeten. Ditt arbete består av professionellt textförfattande, sammanställning och analys av statistik, samt beräkningar som exempelvis hållbarhetskalkyler för de offentliga finanserna eller effekter av olika skatteförslag. I arbetet ingår administrativa uppgifter. Eftersom kansliet är litet är det viktigt att du kan sätta dig in i olika ämnesområden. Din placering är på kansliets kontor, Fleminggatan 7, Stockholm�


Dina erfarenheter och egenskaper
Du är nationalekonom, helst med inriktning på makroekonomisk analys eller finanspolitik. Du är troligen nyutexaminerad, forskningsstuderande eller med några få års relevant arbetslivserfarenhet. Det är meriterande med praktisk erfarenhet av analysarbete och kunskap i ekonometriska metoder och modellsimuleringar och/eller erfarenhet från praktik eller arbete med offentliga finanser inom regeringskansliet eller andra myndigheter. Du ska vara noggrann, flexibel och resultatorienterad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt och att du är en god skribent både på svenska och engelska. Det nära samarbetet med kollegorna kräver en prestigelös, kommunikativ och positiv personlighet, samtidigt som förmågan att effektivt organisera sin egen tid är helt nödvändig.


Ansökan och kontaktpersoner
I den här rekryteringen samarbetar Finanspolitiska rådets kansli med Compass. Du söker tjänsten genom att klicka ansökningslänken här intill. Vid frågor kontakta gärna Compass konsulter Bo Bengtsson på 070-971 35 50 alt bo.bengtsson@compass.se eller Annika Norberg på 070-486 65 93 alt annika.norberg@compass.se

Välkommen med din ansökan!