Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt
112 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun. Vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. I Flemingsberg finns inte mindre än fem akademiska lärosäten. Som ledare i kommunens ledningsgrupp är du tillsammans med kommunens 6 700 engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på http://www.huddinge.se.

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

År 2019 fattade Huddinges politiska ledning beslut att inrätta en ny nämnd, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) med tillhörande förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF). Målet är att fler Huddingebor ska få ett arbete samt att antalet långtidsarbetslösa ungdomar 18 – 24 år ska minska. Även ett tätare samarbete med näringslivet ska uppnås. Huddinges ambition är att med den nya förvaltningen ytterligare förbättra förutsättningarna för Huddinges ungdomar och vuxna att nå ut i arbete och egen försörjning.


Vår nuvarande direktör för förvaltningen går till ett annat uppdrag i kommunen, därför söker vi vår nya Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör.


Din roll
Du rapporterar till kommundirektören och till egen nämnd samt ingår i kommunens ledningsgrupp.

Syftet med att 2019 bilda den nya förvaltningen var att förstärka möjligheterna för högre studier, att utveckla formerna för de som står utanför arbetslivet att ta steget in och att på bästa sätt hjälpa medborgarna att uppnå egen försörjning. För att detta ska vara möjligt ställs krav på kommunen att ständigt ligga steget före för att förutspå de förändringar som kommer och att hela tiden sätta kunden i fokus.

Förvaltningen som skapats och bemannats ska nu lägga en grund för en tätare dialog mellan utbildning och näringsliv, skapa möjlighet till närmare samarbete med akademierna, utveckla fler möjligheter för fortsatt högre studier samt få fler elever att klara gymnasiet samt att minska ungdomsarbetslösheten.

Förvaltningens övergripande mål är att:
• Få fler Huddingebor att studera – fullfölja sina studier
• Minska ungdomsarbetslösheten genom riktade insatser
• Stärka samarbetet med lokalt näringsliv

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av sex förvaltningar i Huddinge kommun. Förvaltningen består av ca 700 medarbetare (ca 550 från utbildningsförvaltningens gymnasie- och vux verksamhet och ca 150 från social- och äldreomsorgsförvaltningen). Verksamheterna styrs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.


Ditt ansvar
Som gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör har du det övergripande ansvaret för hela förvaltningens verksamhet. Primärt handlar uppdraget om att ta vid det arbete som påbörjats i den nya förvaltningen, vidareutveckla kultur, samarbetsformer och samverkan internt och utåt. Ditt uppdrag är också att säkra att önskvärda effekter uppnås, då hela tanken är att sammanslagningen av olika funktioner i den nya förvaltningen ska visa på ökad effektivitet och nytta för de som lever och verkar i Huddinge. Via strategiskt arbete som leder till kloka konkreta insatser och med ditt goda ledarskap, bygger du tillsammans med dina medarbetare vidare på den nya förvaltningen som lyckas leva upp till de mål som är satta.

För rätt person ger detta möjligheten att ansvara för en förvaltning som består av verksamheter som få andra kommuner i Sverige har valt att bygga ihop på detta sätt. Att bygga vidare, påverka och få sätta sin prägel och sedan kunna se och utvärdera konkreta resultat av arbetet som skapas tillsammans, förutsätter ledarskap och arbete på hög strategisk nivå. En bredd av ansvar och uppgifter där du ska klara att bygga ihop flera kulturer till ett väl fungerande lag med gemensamma mål och ambitioner. Du förväntas ha verksamhetsförståelse och intresse för alla delar, vilket skapar god förståelse för konsekvenser i verksamheterna av olika beslut.

Som chef och ledare driver du aktivt ett förändring- och utvecklingsarbete samt skapar god förståelse och engagemang för det som behöver genomföras.


Vi söker
Du är redan idag en erfaren ledare för en större offentlig eller annan organisation där kraven på utveckling och förbättringsarbete varit höga. Du har uppnått goda resultat och har troligen erfarenhet av att arbeta på hög nivå i en politiskt styrd organisation. Du har ett ledarskap där du tydliggör mål och förväntningar och strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare.

Du är van att vara chef över chefer och arbeta i en ledning med en bredd av frågor. Du behöver förstå skolfrågor och arbetsmarknadsfrågor och ha idéer om hur man samverkar framgångsrikt mellan skola och arbetsmarknad.
Relevant akademisk utbildning är önskvärt.

Du har ett gediget samhällsintresse och är redo att visa ett stort engagemang för våra invånare, besökare och företagare.

Det här är en spännande möjlighet för dig som vill komma in i tidigt skede och bygga vidare på en förvaltning som många kommer att titta på, i en av Sveriges stora kommuner!


Mer information och ansökan
För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår konsult på Compass, Bo Bengtsson 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 24/8 2020.