För att läsa mer om bolaget, gå gärna in på http://www.inera.se

 

VD

I den här rollen medverkar du till att ta fram digitala lösningar för hela samhällssektorn!Inera utvecklar och levererar digitala tjänster för Sveriges regioner och kommuner och därigenom för Sveriges befolkning. Inera ägs av SKR, regioner och kommuner. Genom att erbjuda kompetens inom digitalisering stödjer Inera ägarnas verksamhetsutveckling. Bolaget koordinerar och utvecklar gemensamma digitala lösningar till nytta för invånare, medarbetare och beslutsfattare.

2018 omsatte Inera 880 mkr och hade ca 330 anställda. Ineras huvudkontor är på Södermalm i Stockholm. VD rapporterar till styrelsen och dess ordförande.

Styrelsen har påbörjat ett förändringsarbete som ny VD kommer att ta vid och ha en viktig roll i. Bolaget kommer att ha en fortsatt central roll i digitaliseringen inom offentlig sektor!

Vi tror att du är en uppskattad ledare för en större projektorganisation och att du har blivit en generalist med starkt affärsfokus. Du är lyhörd, öppen och samverkansinriktad. Det är viktigt att du förstår offentlig sektor och politiskt styrd verksamhet.

VD uppdraget och slutlig profil för VD arbetas fram under de närmsta veckorna. Det här är en mycket viktig roll i en mycket viktig verksamhet och vi vill gärna börja etablera kontakter med intresserade personer redan nu.


Mer information
För att påbörja en dialog, kontakta våra konsulter på Compass som hjälper oss med denna rekrytering, Bo Bengtsson bo.bengtsson@compass.se 070-971 35 50 Hans Jansson hans.jansson@compass.se 073-461 36 03
Du kan också välja att ansöka via länken nedan.