Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Med vår spetskompetens arbetar vi med policy och påverkan på både nationell och internationellnivå. Genom omfattande utbildningsverksamhet, forskning och standardiseringsarbete bygger vi kunskap för både våra medlemmar och samhället i stort. Som branschorganisation verkar vi nära både våra medlemmar, myndigheter, rikspolitik och andra intresseorganisationer. Våra kontaktytor och nätverk är breda.

 

Chef Ekonomi och Administration

Brinner du för ekonomi och verksamhetsstyrning och har ett stort hjärta för hållbarhetsfrågor?


Rollen som Chef för Ekonomi och administration
Du har huvudansvar för Svenskt Vattens ekonomi-/ och verksamhetsstyrning samt administrativa processer.

Du jobbar i mycket nära relation med VD (för övrigt en rätt lättsam typ som gillar resultat och glädje). I vardagen kommer ni att bolla frågor och samråda i både stort och smått. Du rapporterar direkt till VD och ingår i Svenskt Vattens ledningsgrupp. Du driver och utvecklar Svenskt Vattens lednings-/stödprocesser.

Svenskt Vatten är en liten organisation på en nationell och internationell arena. Din vardag kommer därför att innefatta ett stort spann med strategisk ekonomistyrning och kontorsadministration.

Rollen kan beskrivas i tre övergripande delar:

Ekonomistyrning
Övergripande ansvar för redovisning, ekonomisk rapportering, årsbokslut inkl. årsredovisning, budget, prognoser och likviditetsplanering samt skattefrågor och kontakt med revisorer och bank.

Verksamhetsstyrning
Du förväntas ha ett övergripande ansvar för att säkerställa och utveckla Svenskt Vattens ledningsprocesser med fokus på planering och uppföljning. Genom att sammanställa och visualisera verksamhetens läge och riktning skapar du tydlighet för både styrelse och medarbetare om verksamhetens resultat och utveckling.

Övriga uppgifter
• Ansvar för koordinering av styrelsens arbete gällande handlingar och förberedelser och du deltar i alla styrelsemöten som sekreterare
• Arbete med föreningens årsstämma inkl. voteringstjänst och dokumenthantering
• Arbete med avtalshantering, kontakt med lönebyrå och övrigt löpande HR-arbete
• Övergripande IT-ansvar ur ett beställarperspektiv och kontaktperson för administrativa system

Du har personalansvar för två medarbetare; en redovisningsekonom och en kontorsadministratör.

Vem är du?
Du har mycket goda kunskaper inom redovisning och ekonomistyrning och du har erfarenhet av övergripande arbete med HR-frågor. Du har en stark administrativ förmåga som du även gillar att omsätta i utveckling och förenkling av administrativa processer. Du är en ”doer” som får saker gjorda.

Du har erfarenhet av verksamhetsstyrning och gillar sambandet mellan siffror och verksamhet. Erfarenheter av arbete i kunskapsintensiv-/ eller branschorganisation är meriterande.

I botten är du civilekonom eller har annan relevant utbildning på högskolenivå. Du har flerårig erfarenhet från liknande roller inklusive ledningsgruppsarbete och har haft personalansvar. Du har gedigna kunskaper i Excel och god erfarenhet av att arbeta med projektredovisning.

Du gillar att vara den som har ”koll på läget” och utgöra navet på en arbetsplats. Din nyfikenhet och ditt strukturerade arbetssätt skapar trygghet, goda relationer och du rör dig lättsamt mellan stora och små frågor. Du har ett inkluderande, tydligt och prestigelöst ledarskap där du involverar andra.

Vi ser framför oss en självgående, leveranssäker och empatisk person som gärna bjuder på ett gott skratt.

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha rent dricksvatten, friska sjöar och hav. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget i Alvik, Stockholm. Läs gärna mer om oss på http://www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.