SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Vår uppgift är att driva, utveckla och ge medlemmarna bästa möjliga förutsättningar att klara sina uppdrag. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov. Vi påverkar regering, riksdag och EU för en god utveckling av demokrati och välfärd.

Vi förbättrar, förnyar och förenklar och tillsammans skapar vi ett än bättre SKR. Med medlemmarna formar vi idéerna för välfärd och utveckling. Det framgångsrika Sverige skapas lokalt. Det är vår vision. Vi ska göra det möjligt.

SKR har ca 500 medarbetare och vi sitter i trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.
Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Läs gärna mer på http://www.skr.se

 

Kommunikationsdirektör

Till ledningen för SKR söker vi nu

Kommunikationsdirektör

Din roll
Direktören för avdelningen för kommunikation ingår i SKR:s ledningsgrupp och rapporterar till SKR:s VD. Du arbetar nära och i samverkan med SKRs politiska ledning.

Du är chef för avdelningen för kommunikation som har ansvar för extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för kommunikation (KO) har i uppdrag att arbeta för att SKR:s kommunikation ska vara planerad, samordnad och enhetlig. KO ska i första hand vara en stödjande funktion med kompetens, stöd och rådgivning inom hela kommunikationsområdet.

Avdelningen är indelad i fyra sektioner: Presstjänst, sektionen för kommunikation och opinion, sektionen för kommunikationsutveckling samt sektionen för Kontaktcenter. Avdelningen består av totalt ca 50 årsarbetare.

Avdelningen har ett strategiskt och operativt ansvar för: Press- och mediaarbete, opinionsbildning, varumärket SKR, skr.se, SKR:s centrala sociala medier kanaler, internkommunikation, stora förbundsövergripande arrangemang samt kontaktcenter med service för medlemmarna.


Ditt uppdrag

Din avdelnings uppdrag är bl.a. att stärka SKR:s varumärke och pondus som företrädare och påverkare i medlemmarnas intressen, att göra andra skickliga i sin dialog och i sina framträdanden, att medverka till och ansvara för effektiv och kvalitativ medlemsdialog, att underlätta för den interna kommunikationen, att effektivisera och rikta insatserna där de gör bäst resultat – och att kunna följa upp och mäta effekten av insatser inom kommunikationsområdet.


Vi söker en meriterad ledare inom kommunikation som har erfarenhet av att leda stödprocesser och utveckla verksamhet i en komplex struktur. I din roll ska du ha haft ansvar för serviceuppdrag, att göra andra skickliga och bygga kännedom och förtroende för en verksamhet som ska nå ut till många. Det är starkt önskvärt att du har god känsla och förståelse för en politiskt styrd verksamhet.

Du leder en för verksamheten mycket vital och viktig funktion som ska stötta och hjälpa SKR i sitt uppdrag för medlemmarna och i förlängningen medlemmarnas ca 1.4 miljoner medarbetare som levererar samhällstjänster och service till Sveriges ca 10 miljoner medborgare!

SKR företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!

För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKR i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50. Sök tjänsten via länken.

Vi hanterar ansökningar löpande, ansök eller visa ditt intresse senast 21 januari.