Sveriges Kommuner och Regioner(SKR) är en medlems- och arbetsgivarorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 regioner. Förbundet verkar för medlemmarnas intressen och erbjuder stöd till verksamhetsutveckling, utbildning, rådgivning och service. SKR stärker meddlemmarna i deras uppdrag att utveckla välfärden för alla medborgare. Vi är en mötesplats för kommuner och regioner och tillsammans utvecklar vi demokrati och välfärd utifrån medborgarnas behov lokalt och regionalt i hela landet. Vi påverkar regering, riksdag och EU genom att ge förslag på hur vi bäst utvecklar demokrati och välfärd.
SKR har ca 500 medarbetare varav de flesta sitter i mycket trevliga lokaler vid Slussen i Stockholm.
Sveriges Kommuner och Regioner hette tidigare Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Läs gärna mer på http://www.skr.se

 

Till ledningen för SKR söker vi nu
Kommunikationsdirektör

För rätt person är det här ett av de större jobben inom kommunikation. Du leder en för verksamheten mycket vital och viktig funktion som ska stötta och hjälpa SKR i sitt uppdrag för medlemmarna, deras ca 1.4 miljoner medarbetare som levererar samhällstjänster och service till våra ca 10 miljoner medborgare!Din roll
Direktören för avdelningen för kommunikation ingår i SKRs ledningsgrupp och rapporterar till SKRs VD. Personen arbetar i nära samverkan och samförstånd med övriga i SKRs politiska ledning och tjänstemannaorganisation. Du är chef för avdelningen för kommunikation som har ansvar för extern och intern kommunikation, opinionsbildning, presstjänst, kurs- och konferensverksamhet, kontaktcenter och större förbundsövergripande arrangemang.

Avdelningen för kommunikation (KO) har i uppdrag att arbeta för att SKR:s kommunikation ska vara planerad, samordnad, enhetlig, effektiv och uppnå de syften som är avsedda att leda till ökad medlemsnytta. KO stöttar verksamheten med kompetens, stöd, rådgivning och aktiviteter inom hela kommunikationsområdet.

Avdelningen är indelad i fyra sektioner: Presstjänst, sektionen för kommunikation och opinion, sektionen för kommunikationsutveckling samt sektionen för Kontaktcenter och webb. Avdelningen består av totalt ca 60 årsarbetare.

Avdelningen har ett strategiskt och operativt ansvar för: Press- och mediaarbete, opinionsbildning och påverkansarbete, varumärket SKR, skr.se, SKR:s centrala sociala medier kanaler, internkommunikation, kurs- och konferensverksamhet, stora förbundsövergripande arrangemang, projektet Sveriges Viktigaste Jobb, konceptet Vi vässar välfärden, kontaktcenter med service för medlemmarna.


Ditt uppdrag

Din avdelnings uppdrag är bl.a. att stärka SKRs varumärke och pondus som företrädare och påverkare i medlemmarnas intressen, att göra andra skickliga i sin dialog och i sina framträdanden, att medverka till och ansvara för effektiv och kvalitativ medlemsdialog, att underlätta för den interna kommunikationen, att effektivisera och rikta insatserna där de gör bäst resultat – och att kunna följa upp och mäta effekten av insatser inom kommunikationsområdet.


Vi söker en trygg och uppskattad ledare med erfarenhet att vara chef över chefer. Du har erfarenhet av påverkansarbete, driva opinion, nå ut i media, skapa intresse för den verksamhet du företräder och öka kraften och resultatet som eftersträvas. Du har erfarenhet av att leda utveckling, projekt och stödprocesser i en expertorganisation. Du är konsultativ i ditt synsätt och har varit bra på att göra andra skickliga i att nå ut med sina budskap. Du har lyckats bygga kännedom och förtroende för en verksamhet som ska nå ut till många, verksamhet med tydlig koppling till samhällsfrågor, politiska sammanhang och media. Det är mycket meriterande om du är van att arbeta i ledning med uppdrag att utveckla verksamhet och effekten av kommunikation i publik miljö.

SKR företräder Sveriges största sektor i flera av samhällets viktigaste frågor!


Mer information
För att inleda en dialog kring tjänsten, kontakta Compass och Bo Bengtsson, som hjälper SKR i denna rekrytering. bo.bengtsson@compass.se eller +46 70 971 35 50. Du söker tjänsten via länken.

Vi hanterar ansökningar löpande, ansök snarast dock senast 20 november.