Gotland är en fantastisk plats att bo och leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är drygt 59 300 personer som har valt att bo här året om, varav ca 25 000 i Visby, och vi vill gärna bli fler. De största tätorterna förutom Visby är Hemse, Slite, Roma och Klintehamn. Gotland är Sveriges 39:e största kommun sett till befolkningsmängd.
Läs gärna mer på http://www.gotland.se

 

Utbildningsdirektör

Till utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och Arbetslivsförvaltningen är en av sex förvaltningar inom Region Gotland och har ca 2200 medarbetare och en nettokostnadsbudget på ca 1,5 miljarder.

Förvaltningen svarar för i stort sett all offentlig finansierad utbildning på Gotland och värnar om ca 7500 barn och elever inom barnomsorg och skola 1-16 år. Till det kommer gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning, särskola, integrationsenhet, ungdomsgårdar, Fenomenalen, SFI, folkhögskola, kulturskola, samt arbetsmarknadsenhet.
Förvaltningens ansvarsområde är mycket brett. Arbetsliv och arbetsmarknad ingår i uppdraget, vilket innebär att man följer medborgarna från förskola, studier, arbete och fram till pension.

Förvaltningen svarar mot två nämnder, Barn- och utbildningsnämnden och Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Till utbildningsdirektören rapporterar verksamhetschefer för de olika verksamheterna inom förvaltningen samt ett antal chefer i stab som HR-chef, ekonomichef, chef kvalitet och utveckling m.fl. Utbildningsdirektören rapporterar till regiondirektören och ingår i koncernledningen för regionen


Om Region Gotland
Region Gotland svarar för kommun- och landstingsuppgifter samt har det regionala utvecklingsansvaret för regionen Gotland. Vi är ca 6600 engagerade medarbetare som genom våra ca 240 yrken tillsammans skapar ökad livskvalitet för öns invånare. Regionen har en total nettokostnadsbudget på ca 5.3 miljarder kronor och regionens bolag en omsättning på ca 300 mkr.

Region Gotland ansvarar för socialtjänst, skolor, barn- och äldreomsorg, omsorg om funktions-nedsatta, räddningstjänst, planering av byggande, gator, vägar, vatten och avlopp med mera. Region Gotland ansvarar även för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskola och kulturfrågor.
Region Gotland är också ansvarig för regionens utveckling vilket omfattar områden som näringsliv, kommunikationer, kultur och samarbete med andra regioner i och utanför Sverige.

Regionen arbetar efter ett styrkort med 18 definierade mål. Några av de övergripande visionsmålen är;
- Minst 65 000 invånare bor på
- Gotland Gotlänningarnas välstånd hör till de bästa i landet
- Gotland är den naturliga mötesplatsen i Östersjöregionen
- Gotlänningarna har en bra hälsa och mår bäst i landet
- Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor

Region Gotlands arbetsgivarlöfte är; ”I Region Gotland blir du en del i en större helhet där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar varje dag och där din utveckling blir vår framgång”.


Ditt uppdrag och vem söker vi
Vår förväntan är att du ska vara en erfaren och engagerad ledare som är känd för ditt tillitsbaserade ledarskap. Du ser till helheten i uppdraget med intresse och förmåga att värna om förvaltningens alla verksamheter. Du förväntas vidareutveckla och ytterligare förbättra förutsättningarna för verksamheten att möta medborgarnas behov av utbud och kvalitet. Självklart är du en engagerad och bidragande person i koncernledningen för regionen och där arbeta för önskvärd utveckling för hela Region Gotland och hela samhället.

Vi söker dig som har akademisk utbildning, djup erfarenhet av ekonomistyrning och budgetansvar och av att leda större organisation där du varit chef över chefer. Det är meriterande, dock inte ett krav, med skolledarbakgrund och erfarenhet av att rapportera till en politisk struktur,

Som person är du samhällsintresserad och har visat intresse och engagemang, där du bidragit i någon form till att utveckla vårt samhälle i dina tidigare roller.

Vi ser gärna sökande från både Gotland och fastlandet. I det senare fallet ser Region Gotland som ett krav att den nya direktören är genuint intresserad av att inom rimlig tid flytta till oss.

Om du känner för Gotland, är det här en chans att söka ett av de viktigare och spännande jobben Gotland har att erbjuda!


För eventuella frågor och/eller för att inleda en dialog
Kontakta gärna vår konsult på Compass, Bo Bengtsson 0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se
Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 2/12 2019.

Vill du ha mer information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/flytta-hit/