Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt
111 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. Huddinge utsågs år 2017 till årets tillväxtkommun och nu planerar kommunen för ytterligare 20 000 nya bostäder under de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. Som medarbetare i Huddinge kommun är du tillsammans med kommunens 6 700 övriga engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på http://www.huddinge.se.

 

Ekonomiansvarig för Kultur- och Fritidsförvaltningen till Huddinge kommun

Organisationen
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för Kultur- och fritidsfrågorna i kommunen och är indelad i tre verksamhetsområden; Konst och bibliotek, Ungdom samt Idrott och anläggning, totalt ca 180 medarbetare. Förvaltningens budgetomslutning är på ca 220 milj. kr.

Förvaltningens stabs- och utvecklingsenhet ansvarar för ekonomi, HR, kvalitet, utredning, planering och uppföljning, lokal- och säkerhetssamordning, föreningsbidrag, nämndadministration, registratur, arkiv, intern service, kommunikation, IT, upphandling, miljöfrågor samt juridisk rådgivning. Stabs- och utvecklingsenheten består av 13 personer och har till uppdrag är att utveckla och stötta förvaltningens avdelningar genom att planera, driva och utveckla förvaltningens övergripande processer inom ovan nämnda områden. Målet är att bidra till en förvaltning i framkant genom att arbeta effektivt, professionellt och serviceinriktat.

Vi söker nu en ekonomiansvarig till stabs- och utvecklingsenheten som vill vara med och utveckla ekonomistyrningen inom kultur- och fritidsområdet i Huddinge kommun!

Din roll
Som ekonomiansvarig på kultur- och fritidsförvaltningen kommer du att ansvara för förvaltningens ekonomi- och verksamhetsstyrning samt internkontroll inom ekonomiområdet. Arbetet bedrivs i nära samarbete med förvaltningens controller och utvecklingsledare samt med kommunens centrala ekonomiavdelning. Rollen innebär att stödja verksamheterna i ekonomiska frågor och vara en operativ resurs i ekonomiska analyser och utredningar.
Du arbetar med budget- och prognosarbete, uppföljning, redovisning, internkontroll, årsredovisning och delårsrapporter, arbetet utförs i nära samarbete med förvaltningsledningen och förvaltningens verksamheter. I rollen ingår det även att arbeta kontinuerligt med att utveckla, effektivisera och kvalitetssäkra förvaltningens ekonomifunktion.
Du rapporter till stabs- och utvecklingschefen och är adjungerad i förvaltningens ledningsgrupp.

Din profil
Vi söker dig som har en akademisk ekonomiutbildning, gärna civilekonom, med gedigen erfarenhet av redovisning samt arbetat med kvalificerat, brett ekonomiarbete innefattande bokslut samt budget- och prognosarbete. Du har erfarenhet från offentlig sektor, helst kommunal verksamhet. Du har lätt att uttrycka dig i tal och skrift, behärskar Officepaketet, särskilt i Excel, och har gedigen erfarenhet av arbete i Agresso. Kultur- och fritidsförvaltningen är en förvaltning med många anläggningar och lokaler, erfarenhet från ekonomisk hantering av stora anläggningar, lokaler och investeringar är därmed mycket meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Som person är du positiv, analytisk, strukturerad och noggrann vilket också präglar ditt arbetssätt. Du ser vikten av att koppla samman ekonomi med verksamhet och har förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara det komplexa så att det blir begripligt och enkelt för andra. Uppdraget innebär att du har många kontaktytor, det är därför viktigt att du har en mycket god förmåga att skapa bra relationer. Du är flexibel och trivs med att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vidare tar du egna initiativ till att initiera och driva förbättringsarbeten och är tydlig i din kommunikation.

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna vår externa konsult på Compass, Bo Bengtsson 0709–713 550 bo.bengtsson@compass.se. Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 29/9 2019.