Danderyd är en vacker grönskande storstadskommun omgiven av vatten och belägen strax norr om Stockholm. Vi är drygt 32 000 invånare och har småstadens fördelar med storstadens möjligheter inom räckhåll. Vi är ca 1750 medarbetare som driver kommunen framåt inom våra olika verksamheter. Vi vill att varje medarbetare ska känna arbetsglädje och stolthet samt genom sitt uppdrag bidra till kommunens utveckling.

 

Bildningsdirektör

Vi söker dig som vill fortsätta utvecklingen av utbildning, kultur och fritid i Danderyds kommun, en kommun som har bland de bästa skolresultaten i Sverige!

Arbetsuppgifter

Som bildningsdirektör har du det samlade ansvaret för utbildningsverksamheten och kultur- och fritidsverksamheten. Befattningen ingår i kommunens ledningsgrupp och du rapporterar till kommundirektören. Vidare svarar du mot utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt produktionsutskottet.

Den totala omslutningen i budgeten för den verksamhet du leder är ca. 1 000 miljoner sek.

Sammanfattningsvis är ditt ansvar som bildningsdirektör följande:

- Utifrån de politiska målen leda bildningskontoret och därmed ha det yttersta budget- och verksamhetsansvaret för kommunens utbildnings- och kultur- och fritidsverksamhet i egen regi
- Svara för kontakter med skolor och förskolor i fristående regi med transparens och konkurrensneutralitet som grund
- Säkerställa utveckling av kvalitet och resultat i Danderyds skolor, såväl kommunala som fristående
- Driva på och följa upp satsningar som görs i skolan på olika områden och se till att de utvärderas
- Främja samverkan mellan verksamheterna inom bildningsförvaltningen samt med andra förvaltningar inom kommunen
- Omvärldsbevaka och vara uppdaterad om forskning och utveckling inom det verksamhetsområde du svarar för
- Verka för att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer med fokus på digitalisering
- Ingå i kommundirektörens ledningsgrupp och där bidra till hela kommunens utveckling


Kvalifikationer

Vi ser i den här rollen en erfaren chef och ledare med stort samhällsintresse, särskilt för det kommunala uppdraget. Vi vill att du är en ledare som är van att rapportera till och samverka med politiken. För att passa för uppgiften vill vi att du som chef är trygg och tydlig och har ett förtroendeskapande ledarskap. Du ska vara bra på att kommunicera, samarbeta och ha förmåga att se helheten i en komplex organisation. För att lyckas i ditt uppdrag ska du också kunna leda och kunna leda en verksamhet i förändring. Vi söker en engagerad och lyhörd ledare som med integritet kan stödja cheferna i sin organisation för att omsätta mål och visioner till handling.


Krav

- Högskoleexamen som svarar mot ansvarsområdet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer relevant
- Chefserfarenhet där det ingått att leda andra chefer inom en större organisation, kommunal eller statlig, med dokumenterat framgångsrikt ledarskap
- Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit utvecklings- och förändringsarbete
- God kännedom om de lagar och förordningar inom skol- och utbildningsområdet
- Dokumenterad erfarenhet av att verka inom en politiskt styrd organisation och av att rapportera till egen nämnd
- Gedigen erfarenhet av arbete inom utbildningsområdet
- Dokumenterat god samarbetsförmåga


Meriterande

- Erfarenhet från den privata utbildningssektorn


Mer information

För mer information om tjänsten kontakta gärna rekryteringskonsulten på Compass som vi samarbetar med i den här rekryteringen. Bo Bengtsson, 070-971 35 50 bo.bengtsson@compass.se

Sista dag för ansökan är 12 september. Vi mottager gärna din ansökan snarast möjligt då intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens utgång.


Övrigt

Danderyds kommun strävar efter en personalsammansättning som speglar samhällets mångfald. Vi erbjuder en spännande arbetsplats med många trevliga och kunniga medarbetare. Mer information om vår verksamhet hittar du på http://www.danderyd.se.

För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Danderyds kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande önskar vi att du skickar in din ansökan digitalt enligt ovan.

Varmt välkommen med din ansökan!