Svenskt Vatten är branschorganisationen för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag – VA-organisationerna. Svenskt Vattens vision är att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav och tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. I syfte att nå visionen ska branschorganisationen med sin spetskompetens aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang samt bidra till medlemmarnas utveckling.

Fakta om kommunernas VA-organisationer:
- Levererar dricksvatten till nästan 9 miljoner kunder
- Tar ett totalt producentansvar och omhändertar restprodukten 2000 miljoner m3 avloppsvatten per år
- Ansvarar för anläggningstillgångar som motsvarar ett nuanskaffningsvärde på drygt 800 miljarder kronor

 

Miljöjurist

Brinner du för hållbarhetsfrågor och juridiska styrmedel?

Rollen som Miljöjurist
Vi vill jobba med dig som brinner för hållbarhetsfrågor och juridiska styrmedel. Tillsammans med andra ska du påverka framtidens miljölagstiftning men också ge råd och vägledning inom befintliga ramar. Du vill göra världen och regelverken bättre och begripliga. I rollen som jurist har du ett nära samarbete med övriga jurister och experter på Svenskt Vatten och tillhandahåller juridiskt stöd inom Svenskt Vattens arbetsområden samt ger konkret rådgivning till medlemmar. I arbetsuppgifterna ingår också att vara talesperson, påverkare och sakkunnig expert inom ditt arbetsområde.

Den lagstiftning som främst berör Svenskt Vattens medlemmar är lagen om allmänna vattentjänster, miljöbalken och i viss mån plan- och bygglagen. Naturligtvis finns många andra lagar som påverkar medlemsorganisationernas verksamhet. I arbetsuppgifterna ingår att bevaka utvecklingen av praxis inom lagstiftningen samt påverka utformningen av kommande lagstiftning och tillämpningen av befintligt regelverk. Kontakter och samarbete med berörda departement, myndigheter och andra organisationer är en viktig del av arbetsuppgifterna.

I Svenskt Vattens uppdrag ingår att utbilda och utveckla medlemmarna och anordna konferenser och seminarier. I arbetet ingår även att aktivt företräda och vinna gehör för medlemmarnas intressen i nationella och internationella sammanhang. Som jurist förväntas du göra rättsutredningar samt författa Svenskt Vattens remissvar i bland annat regeringsuppdrag och offentliga utredningar. Eftersom Svenskt Vattens medlemmar finns i hela Sverige förekommer resor i tjänsten.

Utbildning och erfarenhet
Du har ett stort intresse och engagemang för miljöfrågor och samhällsfrågor. Du har juridisk kandidatexamen och minst 5 års arbetslivserfarenhet inom området. Erfarenhet från miljöjuridiskt arbete, arbete med tillståndsprocesser, domstol eller kommunaljuridiskt arbete är meriterande. Du bör också ha någon erfarenhet från samarbete med myndigheter eller organisationer nationellt eller internationellt. Vi ser gärna att du har förmåga att formulera dig väl i skrift i juridiska ärenden – på ett sätt som även är lätt att förstå för lekmän. Du kan kommunicera och utbilda i juridiska frågor på ett sätt som gör dem förståeliga och intressanta. Vi uppskattar skratt, mod och viljan att bygga hållbara samhällen – om du känner igen dig så är du hjärtligt välkommen!

Tjänsten och ansökan
Det här är ett viktigt jobb där du arbetar för att Sverige ska ha friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Vårt trevliga och moderna kontor är beläget vid Alviks Strand i Stockholm. Läs gärna mer om oss på http://www.svensktvatten.se

I denna rekrytering samarbetar Svenskt Vatten med Compass. För mer information om tjänsten, kontakta ansvarig konsult Jens Holmberg på jens.holmberg@compass.se eller 070 377 06 20. Vi arbetar löpande med rekryteringen så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.