Klimatpolitiska rådet är ett oberoende, tvärvetenskapligt expertorgan som utvärderar hur regeringens samlade politik är förenlig med klimatmålen. Rådet ingår i Sveriges nya klimatpolitiska ramverk, tillsammans med klimatlagen samt klimatmål för perioden fram till 2045 då Sverige skall ha noll nettoutsläpp av växthusgaser. Klimatpolitiska inrättades den 1 januari 2018 som en nämndmyndighet med kansli hos forskningsrådet Formas.

I Klimatpolitiska rådets uppdrag ingåratt:
• utvärdera om inriktningen inom olika relevanta politikområden bidrar till eller motverkar möjligheten att nå klimatmålen,
• belysa effekter av beslutade och föreslagna styrmedel från ett brett samhällsperspektiv,
• identifiera politikområden där ytterligare åtgärder behövs,
• analysera hur målen kan nås på ett kostnadseffektivt sätt, både kort- och långsiktigt
• utvärdera de underlag och modeller som regeringen bygger sin politik på.
• bidra till en ökad diskussion i samhället om klimatpolitiken.

 

Utredare

Klimatpolitiska rådet överlämnade i mars i år sin första rapport med en granskning av regeringens politik. Rapporten har fått stort genomslag hos såväl politiker som i media. Nu söker vi dig som är erfaren utredare och vill vara med att ta fram nästa rapport, och därmed bidra till utvecklingen av den svenska klimatpolitiken. För att komplettera de kompetenser vi har ser vi helst att du har en samhällsvetenskaplig inriktning.


Dina arbetsuppgifter
Som utredare på Klimatpolitiska rådets kansli rapporterar du till kanslichefen. Du blir en viktig del av ett kvalificerat, oberoende expertorgan med uppgift att genomföra granskningar av klimatpolitiken som går utöver vad som görs av andra myndigheter och organisationer. Kansliets centrala uppgift är att bistå rådet med att skriva en årlig rapport, baserad på avancerade analyser utifrån vetenskaplig kunskap och evidens. Kansliet arbetar utåtriktat med många kontakter med andra myndigheter och aktörer, både i Sverige och internationellt.

Ditt arbete består bl.a. av högkvalitativt analysarbete och bedömningar för att bistå i en oberoende utvärdering av hur den förda politiken är förenlig med klimatmålen. Professionellt framställande av ditt resultat, verbalt och i text är av högsta betydelse. Eftersom kansliet består av relativt få personer är det viktigt att du kan sätta dig in i olika ämnes¬områden och att du har både förmåga och intresse av att arbeta med dessa parallellt.


Din bakgrund
Du är en erfaren utredare eller forskare där du bland annat har gedigen praktisk erfarenhet av analysarbete och prognosarbete med koppling till forskning och politik inom klimat och miljö. Internationell erfarenhet, liksom erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet eller andra myndigheter är meriterande.


Vi söker dig som:
• har en akademisk examen inom samhällsvetenskap, humaniora, beteendevetenskap eller motsvarande områden
• har gedigen erfarenhet av avancerade analyser eller utredningar
• har god insikt i politiska processer och beslutsfattande på olika nivåer i samhället
• mycket god förmåga att uttrycka dig enkelt och tydligt i tal och skrift, med vana att skriva rapporter och artiklar både på svenska och engelska


Det är meriterande om du:
• är disputerad inom för tjänsten relevant område
• har erfarenhet från arbete inom Regeringskansliet, andra myndigheter och internationella organ liksom nationella eller internationella forskningsnätverk.
• har andra meriterande egenskaper som dokumenterat intresse av tillämpad policyanalys och utvärderingsmetodik, samt god förmåga att förmedla komplex information till politiker och andra avnämare


Egenskaper vi värdesätter
Det är viktigt att du är noggrann, flexibel och resultatorienterad. Arbetet förutsätter att du kan arbeta självständigt och med hög professionell integritet. Det nära samarbetet med kollegorna förutsätter en prestigelös, kommunikativ och konstruktiv attityd liksom förmåga att effektivt organisera din egen tid.


Om anställningen
Kansliet består av en kanslichef och tre fast anställda utredare, inklusive denna nyinrättade tjänst. Anställningen är tillsvidare. Du kommer att vara anställd av forskningsrådet Formas men arbeta 100% hos det Klimatpolitiska rådet. Formas är värdmyndighet för Klimatpolitiska rådet, har idag ca 80 medarbetare och sitter i fräscha, aktivitets¬baserade lokaler på Drottninggatan 89 i Stockholm.

Vi tror på likabehandling och mångfald och ser därför positivt på sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter.


Ansökan
Ansökan skickas senast den 11 juni till Compass Human Resources Group som fått i uppdrag att genomföra rekryteringsprocessen. Du söker tjänsten via länken.


Kontaktinformation
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Anna Hultkrantz, Rekryteringskonsult, 073 – 834 33 20, anna.hultkrantz@compass.se eller Anders Larsson, Rekryteringskonsult, 073 – 203 46 91, anders.larsson@compass.se