Svenska Bostäder bildades 1944 och ägs av Stockholms stad. Hos oss bor 56 000 stockholmare i någon av våra drygt 26 500 hyreslägenheter. Vi äger och förvaltar cirka 4 100 kommersiella lokaler. Vi är cirka 320 medarbetare och har vårt huvudkontor i Vällingby Centrum. Svenska Bostäder är ett av Sveriges största bostadsbolag och har varit en central aktör i skapandet av det svenska folkhemmet. I över 70 år har vi haft en aktiv roll i byggandet och förvaltandet av bostäder och lokaler i Stockholm.

 

VD till Svenska Bostäder

Bolag och organisation
Svenska Bostäders VD sedan 10 år, Pelle Björklund, går nu i pension. VD rapporterar till styrelsen, som består av folkvalda politiker. Svenska Bostäder ingår i stadens bolagskoncern Stockholms stadshus AB, som via ägardirektiv styr och följer upp verksamheten och dess ekonomiska resultat.

Bolaget är organiserat i sex avdelningar med ansvar för respektive verksamhet: VD-stab, Förvaltning, Fastighetsutveckling, HR, Ekonomi, IT och Kommunikation. Ledningsgruppen utgörs av VD och de sex avdelningscheferna.

Fastighetsbeståndet är organiserat i fyra distrikt, Västerort, Söderort, Järva och Innerstaden, samt i dotterbolaget AB Stadsholmen, vilka har ett eget ansvar för kunder och lönsamhet.

2018 rankades Svenska Bostäder som en av Sveriges bästa arbetsplatser genom” Great Place to Work”. Kvalitetsmätningar visar också på höga ”nöjd kund index”.

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare och med sin omfattande verksamhet skapas med automatik en komplexitet i organisation och struktur. Det krävs därmed god förmåga från VD att navigera i det landskapet. Vi tror därmed att rätt kandidat är känd för att med framgång ha skapat god arbetsmiljö och goda resultat i utmanande och komplexa miljöer.

Svenska Bostäder har sitt huvudkontor i Vällingby centrum samt områdeskontor i varje distrikt. Stadsholmen AB har sitt kontor i Stockholms innerstad.

Kravprofil VD
Uppdraget som VD för Svenska Bostäder innebär att bedriva verksamheten i enlighet med VD-instruktion och ägardirektiv. Här får du möjlighet att leda och representera ett av Sveriges största allmännyttiga bolag där du också ges stor möjlighet att påverka verksamheten framåt. Svenska bostäder har sedan det bildades 1994 varit en nyckelaktör i att utveckla den svenska bostadsmarknaden.

Som VD förväntas du vara välrenommerad chef och ledare med erfarenhet att leda ett bolag i ständig utveckling. Som person ska du vara affärsmässig, strategisk samt mål- och resultatorienterad. Prestigelöshet, god samarbetsförmåga och konstruktiv relationsbyggare är andra viktiga egenskaper och förmågor. Det är viktigt att ha förmågan att skapa nära och förtroendefulla relationer på alla nivåer och självklart är du erfaren chef över chefer.
Vi förutsätter att du har ett stort samhällsintresse och engagemang för samhällsutveckling och boendefrågor.

Ansökan, dialog och mer information
I den här rekryteringen samarbetar Stockholms Stadshus med Compass Human Resources Group. Du söker tjänsten genom att klicka ansökningslänken här intill. Ring gärna för att inleda en första konfidentiell dialog kring roll och matchning. Kontakta gärna Compass rekryteringskonsulter Bo Bengtsson på telefon: 0709-713 550 alt. bo.bengtsson@compass.se eller Hans Jansson på telefon: 073-461 36 03 alt. hans.jansson@compass.se