Huddinge är landets 14:e största kommun och Stockholms läns näst största med drygt
111 000 invånare. Huddinge är en snabbt växande kommun med tydliga visioner och ambitiösa mål för framtiden. 2017 utsågs Huddinge till årets tillväxtkommun. Vi planerar för 20 000 nya bostäder de kommande åren. Huddinges geografiska läge är utmärkt med närhet till Stockholm samtidigt som vi är en prisbelönt naturkommun. Huddinge är hemvist för 18 000 studenter och är en av Sveriges snabbast växande studentstäder. I Flemingsberg finns inte mindre än fem akademiska lärosäten. Som ledare i kommunens ledningsgrupp är du tillsammans med kommunens 6 700 engagerade medarbetare en viktig samhällsbyggare. Tillsammans med oss gör du Huddinge till en av de mest populära kommunerna att bo, arbeta och besöka. Läs gärna mer på http://www.huddinge.se.

Huddinges politiska ledning har fattat beslut att inrätta en ny nämnd, Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden (GAN) med tillhörande förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF).

Till den nybildade förvaltningen söker vi nu Huddinges första; Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör

 

Gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör


Din roll

Du rapporterar till Kommundirektören och till egen nämnd samt ingår i kommunens ledningsgrupp.
Syftet med bildandet av den nya förvaltningen är att förstärka möjligheterna för högre studier, att utveckla formerna för de som står utanför arbetslivet att ta steget in och att på bästa sätt hjälpa medborgarna att uppnå egen försörjning. För att detta ska vara möjligt ställs krav på kommunen att ständigt ligga steget före för att förutspå de förändringar som kommer och att hela tiden sätta kunden i fokus, Målet är att fler Huddingebor ska få ett arbete samt att antalet långtidsarbetslösa ungdomar 18 – 24 år ska minska. Även ett tätare samarbete med näringslivet ska uppnås.

Ett projekt har påbörjats med uppdraget att fr.o.m. den 1 april 2019 inrätta en förvaltning, gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen (GAF), som ska stödja nämnden i sitt uppdrag. Den nya förvaltningen ska lägga en grund för en tätare dialog mellan utbildning och näringsliv, att skapa möjlighet till närmare samarbete med akademierna, att utveckla fler möjligheter för fortsatt högre studier samt att få fler elever att klara gymnasiet samt att minska ungdomsarbetslösheten.


Effektmålen är att:

• Få fler Huddingebor att studera – fullfölja sina studier
• Minska ungdomsarbetslösheten genom riktade insatser
• Stärka samarbetet med lokalt näringsliv

Gymnasie- och arbetsmarknadsförvaltningen är en av sex förvaltningar i Huddinge kommun. Förvaltningen kommer att bestå av ca 670 medarbetare (ca 550 från utbildningsförvaltningen och ca 120 från social- och äldreomsorgsförvaltningen). Verksamheterna styrs av gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden.

Ditt ansvar

Som gymnasie- och arbetsmarknadsdirektör har du det övergripande ansvaret för hela förvaltningens verksamhet. Primärt kommer uppdraget handla om att sjösätta den nya förvaltningen och dess organisation och skapa ett gott samarbete i den nya förvaltningen. Via strategiskt arbete som leder till kloka konkreta insatser och med ditt goda ledarskap, bygger du tillsammans med dina medarbetare en ny förvaltning som lyckas leva upp till de mål som är satta.
För rätt person ger detta möjligheten att ansvara för uppstarten av en ny förvaltning, att bygga, påverka och sätta sin prägel och sedan kunna se och utvärdera konkreta resultat av det arbetet. Det är ett arbete på hög strategisk nivå med en bredd av ansvar och uppgifter där du ska klara att bygga ihop flera kulturer till ett väl fungerande lag med gemensamma mål och ambitioner. Du förväntas ha verksamhetsförståelse och intresse för alla delar, vilket skapar god förståelse för konsekvenser i verksamheterna av olika beslut.
Som chef och ledare driver du aktivt ett förändring- och utvecklingsarbete samt skapar god förståelse och engagemang för det som behöver genomföras.
Vi söker

Du är redan idag en erfaren ledare för en större offentlig eller annan organisation där kraven på utveckling och förbättringsarbete varit höga. Du har uppnått goda resultat och har troligen erfarenhet av att arbeta på hög nivå i en politiskt styrd organisation. I ditt ledarskap tydliggör du mål och förväntningar och strävar efter att vara en förebild för dina medarbetare. Du är van att vara chef över chefer och arbeta i en ledning med en bredd av frågor.
Relevant akademisk utbildning är ett krav.

Du har ett gediget samhällsintresse och är redo att visa ett stort engagemang för våra invånare, besökare och företagare.

Det här är en unik möjlighet för dig som vill vara med från början och bygga en framgångsrik förvaltning i en av Sveriges stora kommuner!

För eventuella frågor eller för att inleda en dialog; kontakta gärna våra externa konsulter på Compass, Bo Bengtsson 0709-713 550 bo.bengtsson@compass.se eller Anna Hultkrantz 073-834 3320 anna.hultkrantz@compass.se
Om du vill söka tjänsten, klicka på länken nedan. Vi intervjuar löpande men vill ha din ansökan senast 22/2 2019.