Operations Manager Nordic

Chubb - ett av världens största försäkringsbolag söker nu en nordiskt ansvarig Operations Manager med övergripande ansvar för administrativa processer med hög servicegrad.

Rollen
Som Operations Manager Nordic ingår du i den nordiska ledningsgruppen och är på nordisk nivå ansvarig för att de administrativa stödfunktionerna inom främst Property & Casualty hanteras på ett effektivt och professionellt sätt. Mycket av fokus i rollen ligger på ledarskap och på att skapa förutsättningar för medarbetarna att kunna agera på ett kundfokuserat och kompetent sätt. I ditt team ingår i dagsläget femton personer (varav två teamledare) och du kommer att arbeta med bland annat;

• säkerställa att system, rutiner och arbetssätt finns på plats för att kunna bedriva arbetet på ett professionellt och effektivt sätt
• initiera och driva förändringsarbete för att avdelningen ska kunna stötta verksamheten på bästa sätt
• representera Norden i frågor som rör Operations
• ge tekniskt stöd, coaching och vägledning till teamet och se till att arbetet sker i enlighet med best practices och gällande Compliance regler
• tillhandahålla mentorskap, utbildning och coaching på daglig basis för att säkerställa hög kvalitet och att individerna utvecklas
• samordna och hantera ad hoc-projekt

Chubb är en internationell matrisorganisation och du rapporterar till Director Service Operations som sitter i London med du har även en streckad linje till Country President Nordic. Placering är på Chubbs nordiska huvudkontor på Birger Jarlsgatan 43.

Vem är du?
Som person känner du igen dig i nedanstående:
Drivande - förmåga att självständigt leda och driva processer och genomföra aktiviteter
Ansvarstagande - ett personligt och starkt engagemang för arbetsuppgifter, förmåga att se risker och överväga påverkan på verksamheten
Affärsmässig och stöttande – verksamhetsförståelse och med affären i fokus, förmåga att balansera mot legala och regulatoriska krav
Ledare – kompetens och personlig trygghet som skapar tydlighet

Chubb söker dig som har erfarenhet från försäkringsbranschen och har jobbat med globala försäkringsprogram med en god förståelse för processer, system och stödfunktioner. Du trivs i ledarrollen och du har förmågan att skapa samförstånd och ett tydligt fokus på affärsmålen samtidigt som du utvecklar och inspirerar dina medarbetare. Vidare så är du kunnig och trygg i de regulatoriska krav som gäller inom försäkring.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Chubb tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken och vi hanterar ansökningarna löpande, så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om Chubb och tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070-377 06 20 eller Anders Carlsson på 070-766 26 91.