Förvaltningen har cirka 3800 medarbetare, 170 chefer, omsluter ca 3 miljarder och utgör en övervägande del av kommunens verksamhet.
BUF verksamhet styrs av tre politiska nämnder: förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden. Våra medarbetare bidrar till att göra skillnad i vardagen för kommunens invånare, varje dag året runt.
Grundskoleavdelningen utgörs av sju direktrapporterande medarbetare (tre grundskolehandläggare, tre utredare och en verksamhetscontroller), en skolstödschef samt två biträdande verksamhetschefer. Totalt rapporterar tio personer till verksamhetschefen.

All verksamhet inom barn- och utbildningsförvaltningens förskolor och skolor utgår från vår pedagogiska plattform. Barn och elever ska mötas av samma syn på pedagogiskt ledarskap och lärande, oavsett hur gamla de är eller var i kommunen de bor. Plattformen grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet eftersom vi alltid strävar efter att arbeta med det som ger resultat. Läs om vår pedagogiska plattform på http://www.pedagoghuddinge.se/projekt-och-utveckling/pedagogisk-plattform/

 

Verksamhetschef grundskola

Om arbetet
Som verksamhetschef för grundskolan har du det övergripande ansvaret för Huddinges hela grundskoleverksamhet. Verksamhetschefen är närmaste chef för medarbetarna på grundskoleavdelningen, två biträdande verksamhetschefer och en skolstödschef. De två biträdande verksamhetscheferna har i sin tur personalansvar för Huddinges grundskolerektorer.
Uppdraget innebär dels att tillsammans med de två biträdande verksamhetscheferna och skolstödschefen leda, utveckla och följa upp grundskoleverksamheten utifrån de politiskt uppsatta målen och dels att tillsammans med medarbetarna på den centrala förvaltningen driva och utveckla effektiva processer kring det administrativa arbetet inom grundskoleverksamheten. Du ska etablera ett nära samarbete med alla berörda inom såväl förvaltningen som i övriga kommunen samt vara garanten för att Huddinges grundskolor arbetar i samma riktning och med hög kvalitet.
Verksamhetschefen rapporterar till utbildningsdirektören och är föredragande för grundskolenämnden. Vidare är man en viktig medspelare i förvaltningens ledningsgrupp, bland annat kring arbetet med den pedagogiska plattformen och med de tre prioriterade områdena språkutveckling, matematikutveckling och IT i undervisningen.

Din profil
Du har en akademisk utbildning med pedagogisk inriktning samt erfarenhet av en övergripande roll på strategisk nivå inom kommunal, statlig eller fristående skolverksamhet. Du har gedigen chefserfarenhet med påvisbart framgångsrikt ledarskap och har tidigare även lett andra chefer. Vidare har du god kunskap om grundskoleverksamhet och dess styrdokument samt erfarenhet av leda genom förändringsarbete.
Huddinge kommun efterfrågar en ledare som på ett förtroendeingivande sätt driver och utvecklar verksamheten och dess medarbetare med entusiasm. Vidare är du en skicklig kommunikatör som bjuder in till delaktighet och diskussion men också vågar fatta beslut som utvecklar verksamheten.
För att bli framgångsrik i din roll bör du ha ett starkt utvecklingsfokus samtidigt som du besitter tålamod. En central framgångsfaktor är att verka och tänka ur ett strategiskt perspektiv och ha förmågan att prioritera bland många viktiga ärenden i ett omfattande uppdrag.

Anställningsform
Tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse. Heltid.

Intresseanmälan
I denna rekrytering samarbetar Huddinge kommun med Compass. För mer information om tjänsten och/eller för att inleda en dialog, är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Bo Bengtsson på 070 - 971 35 50 eller Anna Hultkrantz på 073-83 433 20. Din intresseanmälan skickar du till oss senast den 27 november.