Svenska Taxiförbundet företräder Sveriges taxiföretag. Bakom oss står nära 230 beställnings-centraler med 4 500 anslutna taxiföretag och cirka 9 000 fordon, vilket motsvarar cirka 70 procent av taxibranschen. Förbundets uppgift är att arbeta aktivt för att öka taxinäringens anseende och attraktionskraft och att bevaka branschens intressen genom att föra dess talan i dialog med myndigheter och politiker. Konkurrens på lika villkor och ett ökat miljö- och trafiksäkerhetsarbete i branschen, är exempel på frågor som Förbundet driver. Vi har också tagit en aktiv roll i kollektivtrafikbranschens arbete med syfte att öka andelen kollektivtrafik och därmed bidra till en hållbar tillväxt för Sverige. Svenska Taxiförbundet leds av en förbundsstyrelse med sju ledamöter, varav en förbundsordförande. Det högsta beslutande organet är kongressen som sammanträder vart tredje år.

 

Marknadsansvarig med IT-kompetens

Arbetsuppgifter och ansvar
Marknadsansvarige ansvarar övergripande för att driva och utveckla Förbundets kontakter med medlemmar och samarbetspartners samt utbildningsverksamheten och IT-funktionerna. I rollen jobbar du bland annat med följande områden och uppgifter:

• Initiera, planera och genomföra möten/roadshows med medlemmar runtom i landet
• Hålla anföranden om Förbundets arbete hos vissa medlemmar i samband med deras årsmöte samt planera och genomföra Förbundets kongress
• Driva och marknadsföra Förbundets utbildningar för taxiförare och taxiföretagare, uppdatera material och coacha elever via den digitala plattformen
• Kansliets IT-ansvarige och kontaktyta mot våra IT-konsulter
• Projektleda och utveckla förbundets IT-plattform för kontroll av förar- och trafikbehörigheter (http://www.bky.se) samt förbundets utbildningsplattform
• Ansvara för kvalitets- och miljöledningssystemet Säker Grön Taxi


Svenska Taxiförbundet är en liten och prestigelös organisation vilket gör att alla medarbetare har ett generellt ansvar för att jobba med myndighetskontakter och lobbying, PR och information samt kontakter med medlemsföretag och branschens leverantörer. Rollen rapporterar till Förbundsdirektören och tjänsten är placerad på förbundets kansli i Solna Business Park.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av en liknande roll inom någon intresse- eller branschorganisation eller motsvarande. Din bakgrund innehåller roller med marknads- och serviceansvar och du är trygg i att kommunicera i både tal och skrift. Vidare så är du tekniskt intresserad och inspireras av olika IT-lösningar med en drivkraft i att skapa medlemsnytta med hjälp av IT och stödsystem och har konkret erfarenhet av att leda och driva webbutvecklingsprojekt.

Du har en förståelse för den politiska arenan och trivs i en mindre organisation där du får jobba brett och hantera uppgifter av administrativ karaktär såväl som uppgifter som ställer krav på ditt driv och initiativförmåga. Som person är du extrovert och duktig på att skapa och utveckla relationer i kombination med en god förmåga till ordning och struktur.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Svenska Taxiförbundet tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken nedan och hanterar ansökningarna löpande så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Jens Holmberg på 070-377 06 20 eller ansvarig researchkonsult Annika Norberg på 070-486 65 93.