Om Qandil
QANDIL är en ideell, icke-statlig, icke-politisk och icke-religiös svensk humanitär hjälporganisation som grundades 1991 i Stockholm. Från att initialt ha fokuserat på att öka medvetenheten om situationen i Kurdistan-regionen i Irak utvidgades QANDILs verksamhet gradvis till att tillhandahålla humanitärt bistånd i andra delar av landet.

QANDIL har finansierats av SIDA men med tiden har olika FN-organ blivit QANDILs viktigaste finansiärer. Genom sitt breda utbud av humanitära aktiviteter och biståndsprojekt i de tre områdena Duhok, Erbil och Suleimaniya under de senaste åren har QANDIL nu vuxit till att bli en av de största genomförande-organisationerna för FN: s flyktingorgan (UNHCR) i Kurdistan i Irak.

QANDIL har sitt huvudkontor i Stockholm där styrelsen har sitt säte. Verksamheten i Irak har kontor i Duhok, Erbil och Suleimaniya med i dagsläget mer än 600 anställda. Läs mer om Qandil på http://www.qandil.org/.

 

Generalsekreterare

Arbetsuppgifter och ansvar
Som generalsekreterare ska du utifrån styrelsens riktlinjer ta det övergripande ansvaret för att planera, leda, utveckla och följa upp verksamheten. En viktig del i arbetet som generalsekreterare är att i många sammanhang vara Qandils talesperson och ansikte utåt och verka för att hitta nya givare och bedriva lobbyverksamhet gentemot beslutsfattare, både på nationell nivå och inom EU. Vidare är en stor och viktig uppgift att stärka det strategiska arbetet och säkerställa en långsiktig plan som du sedan ansvarar för att driva och förverkliga. Den operativa verksamheten i Irak leds av Country Director som rapporterar till generalsekreteraren. Vidare har du det fulla budgetansvaret för verksamheten.

Generalsekreteraren rapporterar direkt till Qandils styrelse med dess ordförande som närmaste chef. Tjänsten är placerad i Stockholm men innebär också mycket resande och du kommer uppskattningsvis att tillbringa 50 % av din arbetstid I Irak.

Din bakgrund
Vi ser gärna att du har en relevant akademisk utbildning och erfarenhet av liknande roller inom ideell sektor där du haft strategiskt ansvar och budgetansvar. Du är djupt engagerad i frågor som rör bistånds- och hjälparbete och du har antingen jobbat i området eller har på annat sätt sätt skaffat dig en god kunskap om Mellanösternkonflikten. Biståndsarbete kännetecknas av en stark interaktion inte bara med ideella krafter utan också i en allt högre grad med professionella aktörer, varför erfarenhet av framgångsrikt arbete med affärsmässiga relationer, marknadsföring och finansiering är en viktig merit.

Med ihärdighet, ett stabilt och tydligt ledarskap och ett stort engegemang för sakfrågorna så driver du Qandils verksamhet på ett sätt som leder till trygghet i finansieringen, samförstånd i organisationen och långsiktiga samarbeten med våra samarbetspartners. Att du har mycket goda kunskaper i engelska ser vi som en självklarhet.

Ansökan
I den här rekryteringen jobbar Qandil tillsammans med Compass. Du söker ovan nämnda tjänst via länken nedan och hanterar ansökningarna löpande så ansök gärna så snart som möjligt. För mer information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryteringskonsulter Jens Holmberg på 070 377 06 20 eller Hans Jansson på 073 461 36 03. Du kan även kontakta ansvarig researchkonsult Maria Andersson på 073 421 16 11.

 


JENS HOLMBERG

  •  jens.holmberg@compass.se